Misja » Emy Meble - Meblujemy na zamówienie

Choć Emy Meble funkcjonuje w ramach IGB Mazovia (będącej nową formą prawną jaką jest instytucja gospodarki budżetowej), która to wprowadzona została niedawno do nowej ustawy o finansach publicznych, to historia działalności zakładów, których przekształcenie przyczyniło się do powstania marki Emy Meble sięga lat sześćdziesiątych. Wtedy to bowiem przy zakładach karnych i aresztach śledczych zaczęły powstawać Gospodarstwa Pomocnicze. Mimo wielokrotnych przekształceń i zmian nazw na przestrzeni lat, zakłady te zachowały swoją ciągłość organizacyjną i produkcyjną, którym przyświecały jasno określone cele:

  • produkcja wyrobów meblarskich wysokiej jakości
  • zaspokajanie potrzeb instytucji przy jednoczesnym oddziaływaniu penitencjarnym oraz resocjalizacyjnym wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności.

Kupując dziś wyroby Emy meble lub zlecając wykonanie mebli w Emy nie tylko dostajesz produkt na indywidualny wymiar w dobrej cenie, lecz także przyczyniasz się do resocjalizacji osadzonych, co pozwoli im po odbyciu kary wrócić do społeczeństwa, bardzo często w roli wykwalifikowanego stolarza. Pomyśl ilu ludziom pomogliśmy, dając im pracę, od 1966 roku dzięki waszym zleceniom.

Dziś ty też możesz mieć w tym udział, zamawiając swoje wymarzone Emy meble.

Back to top